Index článku : 53945
Ulice :

Patočkova


Co se dělo předtím :
silnice z Břevnova přes Dlabačov na Pohořelec

Podle čeho se jmenuje :
Jan Patočka (1907-1977), český filozof, profesor fenomenologie, mluvčí Charty 77 a bojovník za lidská práva

Jak se kdy jmenovala : 1906-1940 - Potockého; Alfred Potocki (1817-1889), polský hrabě a rakouský politik
1940-1945 - Schönererova; Georg Schönerer (1842-1921), německý politik, jeden z vůdců německého nacionálního hnutí v Rakousku
1945-1952 - Potockého
1952-1991 - Pio nýrů, podle dětské socialistické organizace
1961 - úsek od ulice Na Malovance k Pohořelci přejmenován na Parléřovu ulici
1961 -Pionýrů prodloužena až k ulici dnešní Milady Horákové, o býv. ulice Za octárnou a Clam-Martinicovu
od 1991 - Patočkova< br>
pro část Patočkovy ulice mezi ulicemi Na Malovance a Myslbek
Domy se zdejší vlastní stránkou :
  vozovna Střešovice
Patočkova
Zastávky MHD :
 
   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Aktualizováno 13.07.2005