letna/img/dsc/dscf0380.jpg
Index článku : 52121
Ulice :

Kostelní


Co se dělo předtím :
název "Kostelní" připomínán již před vznikem ulice, kdy tu vedla cesta na Letenskou pláň a dále k Pražskému hradu.
Na plánu Prahy od Josefa Daniela Hubera z roku 1769 zakreslena kostra tehdejší letenské cestní sítě.
Podél Vltavy z Malé Strany do Bub en vedla pobřežní cesta (dnešní nábřeží Edvard Beneše a kpt. Jaroše).
Ta dále pokračovala směrem ke Královské oboře (dnešní ulice Bubenských hrdinů, to ale na plánu zakreslono není, plán končí v Bubnech).
Z Buben vedla další cesta ke kostelu sv. Kli menta a odtud dále ke dvoru s viničním lisem, který stál přibližně v místě dněšní křižovatky Kostelní a Kamenické ulice. V tomto úseku je na Huberově plánu lemována dvouřadovou alejí.
Dále pak pokračuje k letohrádku Belvedere, který stával přibližně v místě Národního technického muzea. Na Huberově plánu je zakraeslen přesto, že jej Francouzi po okupaci Prahy r. 1741 měli vyhodit do povětří. Odtud vede cesta dále k Pražskému hradu.
{
Jméno Belvedere se přeneslo jednak na Královský letohrádek (leto hrádek královny Anny) a na hotel Belvedere (Na výšinách 2/903, dnes studentská kolej) a jednak na známou kavárnu Belvedere na rohu Čechovy a Korunovační ulice, hojně navštěvovanou umělci.
Po zrušení těchto provozovem převzal jméno současný hotel Belved ere na rohu ulice Milady Horákové (č. 17/513) s ulicí Františka Křížka.
}
Dále je na Huberově plánu vidět ještě cestu v místě dnešní ulice Milady Horákové, která je propojena s dnešní Kostelní ulicí spojkou vedoucí k výše zmíněnému viničnímu lisu (d nešní ulice Františka Křížka, dříve Viničná).
V prosotoru mezi cit. ulicemi a kolem nich jsou zakresleny samé vinice, poř. zahrady, což na plánu nelze rozeznat.
Huberův plán Prahy je uložen v Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni. U nás byl pu blikován jako příloha knihy "Zmizelá Praha - Nové město, Schola ludus, Pragensia 1998" od Kateřiny Bečkové.

Od kdy se tak jmenuje :
před 1890

Jak se kdy jmenovala : 1940-1945 - Frindova; Antonín Frind (1823-1881), světící biskup pražský

Domy se zdejší vlastní stránkou :
  Kostelní 3/358
  Kostelní 7/37
  Kostelní 9/292
  Kostel sv. Klimenta
Kostelní
  Kostelní 4/1470
  Kostelní 6/875
  Kostelní 12/1102
  Kostelní 14/1103
  Kostelní 16/1104
  Kostelní 22/363
  Kostelní 24/859
  Kostelní 24/952
  Kostelní 26/364
  Kostelní 30/674
  Kostelní 36/36
  Kostelní 38/1291
  Národní technické muzeum
Kostelní 42/1320
  Zemědělské muzeum
Kostelní 44/1300
Zastávky MHD :
Odkazy :
Odkaz do adresního systému hl. m. Prahy
Odkaz do adresáře ministerstva vnitra
 
   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Aktualizováno 13.07.2005